Bookmark and Share

Publikacje 2008

Publikacjie Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi & Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Pielęgniarstwa w 2008

1. Aleksandra Wieczorek, Alicja Żarkowska, Beata Radzymińska-Chruściel, Piotr Kaczmarek, Przemysław Oszukowski, Ewa Gulczyńska, Iwona Maroszyńska, Tomasz Moszura, Andrzej Sysa, Maria Respondek-Liberska - Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym kardiologii prenatalnej, Polski Przegląd Kardiologiczny 2008, 10, 1, 78-84

2. Maria Respondek-Liberska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Zdzisław Tobota, Maciej Słodki - Założenia i wstępne wnioski Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych Płodów (www.orpkp.pl), Polski Przegląd Kardiologiczny 2008, 10, 2: 129-135

3. Maria Respondek-Liberska - Rodzaje prenatalnych badań ultrasonograficznych i kardiologicznych płodu oraz aspekty organizacyjne,  ULTRASONOGRAFIA nr 34, 2008

4. Alicja Żarkowska, Maria Respondek-Liberska - Wizualizacja tętnic wieńcowych u płodu z prawidłową budową serca – czy ma znaczenie? - ULTRASONOGRAFIA nr 34, 2008

5. Respondek-Liberska Maria, Foryś Sebastian, Janiszewska-Skorupa Joanna, Szaflik Krzysztof, Wilczyński Jan, Oszukowski Przemysław, Krasomski Grzegorz, Maroszyńska Iwona, Biegański Tadeusz, Kulig Andrzej, Jakubowski Lucjusz, Chilarski Andrzej: Problemy diagnostyczne i losy płodów z przepukliną przeponową w ośrodku referencyjnym ICZMP w latach 1994-2006. Ginekologia Polska 2008; 79: 23-30

6. Słodki Maciej, Janiak Katarzyna, Respondek-Liberska Maria, Szaflik Krzysztof, Wilczyński Jan, Oszukowski Przemysław, Chilarski Andrzej: Ocena przydatności ultrasonografii u płodów z torbielą jajnika. Ginekologia Polska 2008; 79: 120-125

7. Słodki Maciej, Janiak Katarzyna, Szaflik Krzysztof, Wilczyński Jan, Oszukowski Przemysław, Chilarski Andrzej, Respondek-Liberska Maria: Badanie echokardiograficzne u płodów z torbielą jajnika. Ginekologia Polska 2008; 79: 347-351

8. Respondek-Liberska Maria, Żarkowska Alicja, Moll Jadwiga, Sysa Andrzej: Rokowanie u płodów z całkowitym blokiem serca z uwzględnieniem okresu noworodkowego – analiza 45 przypadków. Polski Przegląd Kardiologiczny 2008, 10, 3: 207-211.

9. Respondek-Liberska Maria, Papis Arkadiusz, Oszukowski Przemysław, Krasomski Grzegorz, Maroszyńska Iwona, Chilarski Andrzej, Wilczyński Jan: Znaczenie badania echokardiograficznego w przepuklinie pępowinowej (Pp) u 83 płodów w materiale Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych ICZMP i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1999-2006. Ginekologia Polska 2008; 79: 602-611.

10. Spaczyński M., Woytoń J., Marianowski L., Szymański W., Radowicki S., Oleszczuk J., Paszkowski T., Brązert J., Pawelczyk L., Olejek A., Drews K., Dębski R., Czekierdowski A., Szpakowski M., Czajkowski K., Pajszczyk-Kieszkiewicz T., Suzin J., Pertyński T., Oszukowski P., Wilczyński J., Krasomski G., Pietrzak Z., Kowalska-Koprek U., Sysa A., Polis L., Szymkiewicz C., Bohosiewicz J., Chilarski A., Moll J., Respondek-Liberska M., Szymkiewicz-Dangel J., Wielgoś M., Sodowski K., Niemiec T., Celewicz Z., Spaczyński R., Ropacka M., Preis K., Pietryga M., Sawicki W., Skotnicki M., Szamatowicz J., Dubiel M., Zamłyński J., Sieroszewski P., Karowicz-Bilińska A., Świątkowska-Freund M., Włoch A., Grettka K., Czuba B., Janiak K., Borowski D.m Kaczmarek P., Puacz P., Maroszyńska I.: Aktualny stan wiedzy na temat terapii prenatalnej. Stanowisko grupy ekspertów PTG. Ginekologia Po Dyplomie. Wydanie Specjalne – Luty 2008: 108.

11. Respondek-Liberska Maria: Rodzaje prenatalnych badań ultrasonograficznych i kardiologicznych płodu oraz aspekty organizacyjne. Ultrasonografia 2008; Vol. 8, 34: 78-86.

12. Respondek-Liberska Maria: Rola prenatalnego badania kardiologicznego w opiece perinatalnej. Życie i płodność2008.4 25-34.

13. Radzymińska-Chruściel B., Respondek-Lliberska, Zarotyński D., Choroniewska K., Sczaniewska B., Wyrobek Ł.: Przebieg kliniczny prenatalnie rozpoznanego guza śródpiersia. Opis przypadku. Ultrasonografia; 2008. 8, 35: 78-82.