Bookmark and Share

Składki Członkowskie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

W roku 2005 i 2006 wysokość składki - 200 zł. Wpłaty na konto (do 31 marca każdego roku): BANK BGŻ S.A. 102030 0045 1110 0000 0003 1450

Członkowie Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej w ramach składki członkowskiej otrzymują kwartalnik "Ultrasonografia" (Redaktor Naczelny prof. W. Jakubowski) oraz otrzymują zawiadomienia o działalności PTU, zjazdach, kursach ultrasonograficznych i innych ważnych wydarzeniach z dziedziny ultrasonografii.

Sprawne uregulowanie składek umożliwi także bieżące prowadzenie strony internetowej oraz założenie mailing list Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU.

Prof. A. Nowicki
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
& Prof. M. Respondek-Liberska
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Kierownik Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU

Listopad 15, 2005