Bookmark and Share

Zarząd sekcji

Zarząd Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Kierownik Sekcji: Prof. dr hab. n.med. M. Respondek-Liberska
Zastępca: Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
Zastępca: Dr hab. n.med. Agata Włoch
Sekretarz: Dr hab. n. med. Maciej Słodki
Skarbnik: Dr n. med. Katarzyna Janiak
Członkowie Zarządu:
Prof. A. Sysa
Prof. J. Stańczyk
Prof. A. Siwińska